Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Wójt Gminy Brojce

Wójtem Gminy Brojce jest Pan Michał Zinowik

Wójt Gminy Brojce Pan Michał Zinowik

Wójt Gminy Brojce przyjmuje interesantów w miarę możliwości w godzinach pracy urzędu oraz podczas dyżuru dla mieszkańców w każdy czwartek w godzinach 14.00 – 18.00.
tel. (91) 386-11-94 wew. 12
Do wyłącznej kompetencji Wójta należy:

 1. Organizowanie pracy urzędu.
 2. Kierowanie bieżącymi pracami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz.
 3. Prowadzenie gospodarki finansowej gminy.
 4. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 5. Składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy.
 6. Ogłaszanie uchwał Rady Gminy oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Rachunkowej.
 7. Wykonywanie uchwał Rady Gminy.
 8. Reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej.
 9. Zarządzanie mieniem gminnym zgodnie z jego przeznaczeniem i składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy.
 10. Ustalanie regulaminu organizacyjnego urzędu.
 11. Uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień.
 12. Załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz wniosków i interpelacji radnych.
 13. Gospodarowanie funduszem płac oraz innymi funduszami w urzędzie.
 14. Organizowanie akcji ratowniczej w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof.
 15. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 16. Koordynowanie opieki zdrowotnej na terenie gminy w zakresie obowiązujących przepisów prawa.
 17. Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów.
 18. Organizowanie współdziałania z samorządem mieszkańców wsi oraz jednostkami organizacyjnymi gminy.
 19. Współdziałanie z innymi instytucjami w realizacji gminnego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 20. Nadzór nad świetlicami wiejskimi, biblioteką oraz działalnością z zakresu kultury i sportu.
 21. Koordynowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w tym administrowanie remizami i pojazdami bojowymi.
 22. Prowadzenie spraw z zakresu oświaty i szkolnictwa na terenie gminy.
 23. Koordynowanie spraw z zakresu gospodarki komunalnej.
 24. Rozpatrywanie skarg i wniosków na działalność pracowników urzędu.
 25. Koordynowanie służb użyteczności publicznej.
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.