Gmina Brojce
Powróć do: Władze Gminy

Rada Gminy

Aktualne informacje dostępne w BIP Urzędu Gminy w Brojcach, pod adresem:

VIII Kadencja Rady Gminy 2018 - 2023:
https://bip.brojce.net.pl/viii-kadencja-2018-2023.html

 

Adres strony internetowej, gdzie można oglądać transmisję sesji
Rady Gminy w Brojcach:


Dostęp do nagrań archiwalnych sesji Rady Gminy w Brojcach: