Gmina Brojce
Powróć do: strona główna

Dla Mieszkańców

URZĄD GMINY W BROJCACH
Adres ul. Długa 48, 72-304 Brojce
Telefon / Faks + 48 91 386 11 94 / + 48 91 386 11 86
E-mail ugbrojce@post.pl
Strona www https://www.brojce.net.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP /q00re71nco/skrytka
NIP 857-02-07-759
REGON 000533386
Dni i godziny otwarcia Poniedziałek – piątek –   7:30 – 15:30
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Czwartki w godzinach 15:00 – 16:00
Godziny przyjęć interesantów gminy Wójt – w godzinach pracy Urzędu oraz w czwartki od 14:00 do 18:00 Pozostałe stanowiska – w godzinach pracy urzędu gminy
Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto bankowe:BS Gryfice 87 9376 0001 2003 0010 0797 0002 Należności z tytułu podatków i pozostałych opłat należy wpłacać  na konto bankowe:BS Gryfice 03 9376 0001 0010 0797 2001 0003 Wpłaty w formie bezgotówkowej można dokonywać w Urzędzie Gminy w Brojcach