Gmina Brojce
Powróć do: Dla Mieszkańców

Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Potrzeby mieszkańców Gminy Brojce w zakresie ochrony zdrowia zabezpieczane są przez:  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej “Wysoczańscy” oraz punkt apteczny „Malwa”.

 NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Wysoczańscy” zapewnia mieszkańcom Gminy Brojce dostęp do gwarantowanych świadczeń z zakresu podstawowej opieki rodzinnej, to jest:  porad lekarskich udzielanych w warunkach ambulatoryjnych, porad lekarskich udzielanych w domu świadczeniobiorcy w przypadkach uzasadnionych medycznie,  świadczeń w ramach profilaktyki chorób układu krążenia,  szczepień ochronnych realizowanych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zespół Lekarzy Rodzinnych “Wysoczańscy”

ul Parkowa 9
Brojce
tel. 91 384 68 77

budynek-Ośrodek Zdrowia Brojce