Gmina Brojce

Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Brojce

Gmina Brojce ogłosiła zapytanie ofertowe na usługę pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brojce w 2023 r."
https://platformazakupowa.pl/transakcja/749918
Realizacja usługi związana jest z pozyskanym przez Gminę Brojce dofinansowaniem kosztów zagospodarowania azbestu planowanego do odbioru od mieszkańców naszej gminy w 2023 r. Złożone przez Państwa w 2022 i na początku 2023 roku wnioski zostały dofinansowane środkami pochodzącymi z budżetów NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Podpisanie umowy z Wykonawcą zaplanowane jest na drugą połowę kwietnia a realizacja działań na najbliższe 4 miesiące.
Każdy odbiór azbestu ze zgłoszonych posesji zostanie indywidualnie ustalony przez Wykonawcę z właścicielem.

Dodatkowe informacje na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pod adresem: https://wfos.szczecin.pl/aktualno%C5%9B%C4%87/azbest-do-likwidacji-ze-wsparciem-funduszu

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności