Gmina Brojce

Stan realizacji zadania "Modernizacja pokrycia dachowego świetlicy w Pruszczu"

Zakończyło się składanie ofert na realizację zadania pn. Modernizacja pokrycia dachowego świetlicy w Pruszczu".

W ramach postępowania wpłynęły 4 oferty. Po wstępnej ocenie Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą z nich jest na etapie uzupełniania podmiotowych środków dowodowych w celu zakończenia postępowania.

Zadanie polega na wymianie pokrycia azbestowego na blaszane.

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich –
działanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Więcej informacji https://platformazakupowa.pl/transakcja/734340

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

stopka_PROW 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności