Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chciałbym wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i pracownikom oświaty złożyć serdeczne podziękowania za ich wychowawczy i dydaktyczny trud.
Wszystkim Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom, życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku  
Michał Zinowik
Wójt Gminy Brojce