Zwiększenie potencjału w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej przed zagrożeniami

Jednym z zadań obrony cywilnej w gminach jest rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o niebezpieczeństwach z powietrza, grożących skażeniach promieniotwórczych lub chemicznych oraz innych zagrożeniach. Celem tworzenia systemów alarmowych jest umożliwienie mieszkańcom gminy ukrycia się przed zagrożeniem. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców wójt gminy Brojce zwrócił się do Prezydenta Szczecina o nieodpłatne przekazanie zdemontowanego na terenie miasta systemu alarmowania i ostrzegania w postaci syren alarmowych i niezbędnej infrastruktury elektrycznej i radiowej. Wniosek Gminy Brojce został pozytywnie rozpatrzony. Pozyskany sprzęt przetransportowano do Brojc i złożono w magazynie obrony cywilnej w budynku urzędu gminy. Infrastruktura alarmowa ze Szczecina obejmuje 6 syren, z czego dwie są fabrycznie nowe. Koszt nowego systemu w tej skali wyniósłby ok. 50 000 zł. Jest to pierwsza od wielu lat inwestycja w obronę cywilną mieszkańców Gminy Brojce. Syreny będą sukcesywnie montowane w tym roku w kilku wybranych miejscowościach, tak aby swym zasięgiem obejmowały większość samorządu.