“Zdalna szkoła” – laptopy i tablety już przekazane do szkół

Gmina Brojce 21 kwietnia 2020 r. po sprawdzeniu, ubezpieczeniu i zinwentaryzowaniu zakupionych 15 laptopów i 21 tabletów przekazała je do szkół zgodnie z przedstawionym wcześniej zapotrzebowaniem. Obecnie szkoły przygotowują urządzenia do użytku dla uczniów, którzy powinni je otrzymać w ciągu kilku najbliższych dni. Informacje o dostępności urządzeń udzielają dyrektorzy szkół.
Gmina Brojce przystępuje do rozliczenia działania, którego całkowita wartość wyniosła 44.664,00 zł, a który został sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.