Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. “Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej Gminy Brojce w 2020 roku”

Wójt Gminy Brojce zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na realizację zadania pn. “Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej Gminy Brojce w 2020 roku”

Dokumentacja postępowania dostępna w BIP Urzędu Gminy, pod adresem: http://ug.brojce.ibip.pl/public/?id=219607