ZAPROSZENIE do udziału w projekcie „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich w województwie zachodniopomorskim poprzez zakup węzy pszczelej ”

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie zaprasza wszystkich pszczelarzy (zrzeszonych oraz niezrzeszonych w związkach pszczelarskich) z terenu województwa zachodniopomorskiego do udziału w projekcie pn. „ Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich w województwie zachodniopomorskim poprzez zakup węzy pszczelej ” realizowanego w ramach zadania zleconego i finansowanego ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego .

Termin składania deklaracji udziału w projekcie do 10 września 2020 r. Zasady uczestnictwa w projekcie zostały określone w Regulaminie Projektu, na stronie internetowej http://www.pszczoly.szczecin.pl/