Zamówienie publiczne na: „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY BROJCE W 2020 ROKU”

Wójt Gminy Brojce zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW  KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY BROJCE W 2020 ROKU”
Termin składania ofert upływa 16.12.2019 r. (poniedziałek) o godz. 12.00.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Brojcach ul. Długa 48 72-304 Brojce.

Dokumentacja przetargowa jest dostępna do pobrania w BIP urzędu, pod adresem: http://ug.brojce.ibip.pl/public/?id=22678