Zakończenie realizacji zadania AZBEST 2019

Informuję, iż zakończyła się realizacja zadania pn. Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Brojce. W tym roku z terenu naszej gminy usunęliśmy 86,840 Mg (ton) odpadów zawierających azbest. Łączna wartość zadania wyniosła 34607,48 zł.
Gmina Brojce informuje, że w 2019 r. uzyskała pomoc finansową na przedmiotowe zadanie, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

insp. Łukasz Goszczyński
ds. Funduszy Zewnętrznych i Ochrony Środowiska
tel. 665176796
Urząd Gminy Brojce, ul. Długa 4872-304 Brojce, tel. 0913861194