XVII sesja Rady Gminy w Brojcach i debata nad Raportem o Stanie Gminy Brojce

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Brojce przedstawił Radzie Gminy Brojce Raport o stanie Gminy Brojce za rok 2019 – treść Raportu dostępna w BIP Urzędu Gminy wraz z formularzem zgłoszenia.

oraz w Biurze Rady Gminy Brojce (Urząd Gminy Brojce, ul. Długa 48). W debacie nad Raportem zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Brojce.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Brojce odbędzie się 27 sierpnia 2020 r. godz. 11:00 W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do 26 sierpnia 2020 r. godz. do godziny 15:30 w pok. nr 15 Urzędu Gminy Brojce przy ul. Długiej 48.