Wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń z pomocy społecznej

INFORMACJA na dzień 13 marca 2020 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brojcach informuje, że wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń z pomocy społecznej realizowane przez Bank Spółdzielczy w Gryficach – filia w Brojcach będą realizowane zgodnie z harmonogramem wypłat:

17 marca 2020 r. – wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

20 marca 2020 r. – wypłata świadczeń wychowawczych (500+)

25 marca 2020 r. – wypłata świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki stałe, okresowe i celowe)

O wszelkich ewentualnych zmianach dotyczących pracy placówki Banku Spółdzielczego i związanych z tym zmian w realizacji wypłat ww. świadczeń będą Państwo informowani na bieżąco za pośrednictwem strony www.brojce.net.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

tel. 91 38 614 44

adres email: ops@brojce.net.pl