Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

  • Eco-Serwis Roman Elminowski, ul. Plac Zjednoczenia 4, 72-320 Trzebiatów – tel. 913873903
  • Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie, ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard – tel. 913920711
  • WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, 41-808 Zabrze ul. Szybowa 2 – tel. 801 133 088
  • Kazimierz Hryszkiewicz, ul. Bracka 9B/8 72-300 Gryfice, tel. 697 640 620