Wybory sołtysów i rad sołeckich 2019 r. – informacja

W bieżącym roku upływają kadencje Sołtysów i Rad Sołeckich. Zgodnie z zapisami statutowymi poszczególnych Sołectw Gminy Brojce  wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Gminy w terminie 3 miesięcy po upływie ich kadencji (kadencja organów uchwałodawczych i wykonawczych Sołectwa trwa trwa cztery lata licząc od daty ich wyborów). Po dopełnieniu wymienionych formalności , wybory na nowe, czteroletnie kadencje zostaną przeprowadzone w lipcu br. dla Sołectw: Bielikowo, Brojce, Dargosław, Darżewo, Kiełpino, Mołstowo, Pruszcz, Przybiernowo, Strzykocin, Żukowo; we wrześniu dla Sołectw Tąpadły, Stołąż .