Woda niezdatna do spożycia – ostrzeżenie dla miejscowości Stołąż i Tąpadły

W związku z Komunikatem nr. 4, od PPIS w Gryficach z dnia 23.07.2019r., w sprawie braku przydatności wody do spożycia dla mieszkańców m. Tąpadły i Stołąż gm. Brojce, Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie informuje, że zapewniło zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę do spożycia. Po godzinie 15 rozwieszone zostały komunikaty oraz informowano mieszkańców o braku przydatności wody do spożycia. Od godziny 16.30 pracownicy terenowi PUWIS dostarczali mieszkańcom ww. miejscowości wodę dowożoną dwoma pojazdami wyposażonymi w zbiorniki po 1000 l każdy. Dodatkowo po ustaleniach z mieszkańcami w dniu dzisiejszym od godziny 9 do godziny 15 jeden z pojazdów dowoził będzie wodę na bieżąco. Informujemy, że przedsiębiorstwo nasze przystąpiło do natychmiastowego chlorowania studni głębinowych oraz systemu technologicznego. W godzinach wieczornych przeprowadzono intensywne płukanie sieci wodociągowej (od m. Tąpadły do m. Stołąż). W dniu 24.07. pobrane zostaną próbki kontrolne z trzech punktów na sieci wodociągowej w celu sprawdzenia skuteczności przeprowadzonych działań.