Ważna zmiana dotycząca sposobów płatności w kasie Urzędu Gminy w Brojcach

Począwszy od dnia 01.01.2020 r. Kasa urzędu gminy przestaje realizować transakcje gotówkowe.

Wpłaty i wypłaty gotówkowe będzie obsługiwał Bank Spółdzielczy w Brojcach, ul. Długa 43c.

Klienci urzędu, dotychczas dokonujący opłat lub pobierających świadczenia w gotówce, powinni kierować się do wyżej wspomnianego banku.

Płatności bezgotówkowe (np. kartą płatniczą) nadal będą obsługiwane przez kasę urzędu gminy.