W Gminie Brojce ruszają programy stypendialne

16 lipca 2020 r., podczas sesji Rady Gminy Brojce, radni podjęli uchwały mające na celu nagrodzenie wysiłku edukacyjnego uczniów szkół podstawowych w Brojcach i Dargosławiu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brojce oraz szczególnych osiągnięć mieszkańców gminy w zakresie sportu, twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Jest to pierwszy tego typu program wsparcia mieszkańców gminy osiągających sukcesy i zasłużonych dla samorządu.

Wstępny zarys programów stypendialnych został opracowany wspólnie z wójtem gminy pod koniec ubiegłego roku. Uchwały wieńczące ten proces wejdą w życie 12 sierpnia br., co pozwoli na uhonorowanie osiągnięć edukacyjnych uzdolnionej młodzieży za rok szkolny 2019/2020 oraz przyznanie nagród w pozostałych dziedzinach.

Nabór do programów będzie trwał w okresie 12 – 31 sierpnia 2020 r.

Poniżej linki do tekstów uchwał:

UCHWAŁA NR XVI/129/2020RADY GMINY BROJCE z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i trybu przyznawania stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Brojce

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyBrojce/document/641128/Uchwa%C5%82a

UCHWAŁA NR XVI/130/2020RADY GMINY BROJCE z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyBrojce/document/641135/Uchwa%C5%82a

UCHWAŁA NR XVI/131/2020RADY GMINY BROJCE z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyBrojce/document/641140/Uchwa%C5%82a