UTRZYMANIE POJEMNIKÓW NA ODPADY W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM

Gmina Brojce  uprzejmie przypomina, iż zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brojce, pojemniki do zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości utrzymuje w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym i poddaje je dezynfekcji.Pojemniki powinny być myte i dezynfekowane przynajmniej 1 raz na dwa miesiące w taki sposób, aby nie doszło do skażenia środkami myjącymi i dezynfekującymi miejsca wykonywania tej czynności.
Realizacja tego obowiązku wyeliminuje problem uciążliwego odoru wydostającego się z pojemników na odpady zwłaszcza niesegregowane, które w okresie wiosenno-letnim, podczas występowania wysokich temperatur, są nieznośne dla mieszkańców wszystkich posesji.
Należy pamiętać, iż odpady niesegregowane są przyczyną tego odoru z uwagi na ich morfologię i strukturę. Jest to także jeden z wielu powodów, dla których warto przemyśleć przejście na segregację odpadów w gospodarstwie domowym.
Zalecanym środkiem do dezynfekcji pojemników plastikowych wykorzystywanych na odpady komunalne  o poj. 120 l, 240 l, 1100 l są środki aktywne biologicznie, biobójcze, takie jak np. Bros-preparat do śmietników, Perfekt Exclusive Kosz na śmieci, Tenzi płyn i inne. Koszt zakupu takiego środka waha sie w granicach od kilkunastu do dwudziestu kilku złotych w zależności od jego rodzaju i pojemności. Środek ten spokojnie wystarczy do podstawowej dezynfekcji jednego 120litrowego pojemnika przez cały sezon wiosenno-letni.
Proszę jednak pamiętać, iż środki te są środkami żrącymi i biologicznie czynnymi dlatego należy je trzymać z dala od dzieci i używać zgodnie z instrukcją zastosowania.


Łukasz Goszczyński