Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Brojce do programu: ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie Gminy Brojce. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety i niezwłoczne dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Brojcach.

Ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy w Brojcach oraz na stronie internetowej pod tym wpisem. Termin składania ankiet upływa 31 października 2019 r. O zakwalifikowaniu gospodarstwa do programu decyduje data wpływu ankiety do Urzędu.
Odpady jakie będą bezpłatnie odbierane to: folie po sianokiszonkach, czarne folie po kiszonkach i tunelach foliowych, worki po nawozach, opakowania typu BIG-BAG, sznurki oraz siatki z balotów.

Wszystkie wymienione odpady muszą być posegregowane wg. rodzaju:
– folia rolnicza czarna, tunelowa ogrodnicza,
– folia po balotach sianokiszonek,
– siatki do owijania balotów,
– worki po nawozach,
– sznurki rolnicze,
– opakowania typu BIG-BAG.

Odbiór będzie odbywał się w wyznaczonych punktach na terenie Gminy Brojce.

Planowany termin zbiórki odpadów odbędzie się pod koniec bieżącego roku. Termin oraz wyznaczone punkty zostaną podane do publicznej wiadomości

Opakowania po środkach ochrony roślin  nie będą odbierane gdyż te odpady należy oddać do sklepu, w którym zakupiono dany środek.

insp. Łukasz Goszczyński ds. Funduszy Zewnętrznych i Ochrony Środowiska