Strażacy z ministerialnym wsparciem

Trzy  jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brojce otrzymały dofinansowanie Ministerstwa Spraw Zewnętrznych i Administracji na cele związane z ich działalnością statutową:
OSP Kiełpino – 6000 zł na remont strażnicy                         
3376 zł na doposażenie 

OSP Brojce – 3376 zł na doposażenie 

OSP Darżewo – 15 000 zł na zakup przenośnego zestawu oświetleniowego

Ponadto w ramach rewitalizacji OSP Dargosław podpisało umowę na 18 500 zł na remont strażnicy. 

Do jednostek w Kiełpinie i Brojcach trafiły wozy strażackie  pozyskane z zasobu PSP.