„Stawiamy na Aktywność” – projekt realizowany przez OPS w Brojcach

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

 ,, Stawiamy na AKTYWNOŚĆ”

  1. Od grudnia 2018 r. do listopada 2019 r. spotkania ze specjalistami: prawnikiem, psychologiem, terapeutą i doradcą zawodowym –  jeden raz w miesiącu po 4 godziny.
  2. W pierwszym kwartale roku: wsparcie zdrowotne w postaci sfinansowania kosztów wyrobienia książeczki zdrowia dla 2 uczestników projektu.
  3. W drugim kwartale roku: wsparcie społeczno – edukacyjne w postaci warsztatów kompetencji rodzicielskich.
  4. W trzecim kwartale roku wsparcie społeczno – edukacyjne w postaci warsztatów z zakresu przedsiębiorczości oraz piknik integracyjny.
  5. W ostatnim kwartale roku wsparcie społeczno – edukacyjne w postaci warsztatów kulinarnych oraz spotkania z kosmetyczką i fryzjerem.
  6. Od kwietnia 2019 r. do września 2019 r. wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych dla osób uczestniczących w projekcie realizujących postanowienia kontraktu socjalnego.
  7. Przez cały rok wsparcie społeczno – zawodowe dla osób uczestniczących w projekcie i biorących udział w zajęciach CIS w Rogozinie