Spotkanie z organizacjami pozarządowymi na sali wiejskiej w Brojcach

W dniu wczorajszym na Sali Wiejskiej w Brojcach odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi w ramach konsultacji społecznych nowego projektu programu współpracy z NGO na rok 2020. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 4 stowarzyszeń. Podczas spotkania zaprezentowano cele i zadania priorytetowe nowego programu, sposób składania wniosków i opinii a także zmiany jakie będą miały miejsce w przyszłym roku we współpracy Gminy Brojce z organizacjami pozarządowymi.

Wszystkim przybyłym dziękujemy za obecność i przedstawione stanowisko.
Jednocześnie przypominam, iż wnioski w ramach trwających konsultacji można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Brojcach do dnia 25 października 2019 r.

Łukasz Goszczyński