Spotkanie informacyjne z mieszkańcami

W czwartek 9 stycznia odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane przez wójta Michała Zinowika z mieszkańcami Gminy Brojce. Spotkanie było podzielone na dwie części. W pierwszej omówiona została koncepcja nadania uprawnień strażnika gminnego urzędnikowi, co miałoby ułatwić egzekwowanie obowiązków obywatelskich z zakresu m.in. gospodarki ściekowej oraz zintensyfikować proces likwidacji dzikich wysypisk na terenie gminy. Spotkanie zostało zorganizowane na prośbę rady gminy, która podejmie po nim decyzję, czy podjąć uchwałę w tej sprawie.

W drugiej części omówiono szczegółowo zmiany dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w gminie oraz udzielono odpowiedzi na wszystkie zadane pytania związane z zastosowaniem unijnego i krajowego prawodawstwa w tym zakresie. Licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy mieli również swój wkład w dyskusję nad przyszłym kształtem tego sektora działaności samorządowej. W oparciu o zadawane podczas spotkania pytania, wskazane wątpliwości i oczekiwania, będą procedowane przyszłe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami.