Spotkanie informacyjne w sprawie powołania Straży Gminnej

Wójt Gminy Brojce, Michał Zinowik zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące zasadności powołania Straży Gminnej i charakterystyki jej zadań wykonywanych na potrzeby jednostki samorządu terytorialnego. Spotkanie odbędzie się dnia 9 stycznia 2020 roku o godz. 17:00 w Sali Wiejskiej w Brojcach, przy ul. Długiej 43.