Spotkanie dotyczące gospodarki odpadami w Gminie Brojce

W czwartek, 9 stycznia 2020 r. o godzinie 18.00 na sali wiejskiej w Brojcach odbędzie się otwarte spotkanie dla mieszkańców gminy dotyczące gospodarki odpadami. W trakcie spotkania zostaną omówione zmiany w obowiązującym systemie. Będzie to także okazja do zadawania pytań i podjęcia dyskusji na temat gospodarki odpadowej w 2020 r. i w latach następnych.