Spotkanie dialogowe w ramach projektu – strategia dla gminnej oświaty

28 listopada odbyło się spotkanie dialogowe, w którym uczestniczyli przedstawiciele środowiska nauczycielskiego, uczniów szkół podstawowych, rodziców, Kuratorium Oświaty, związków zawodowych, Powiatowego Urzędu Pracy oraz strony samorządowej. Uczestnicy spotkania w ramach zajęć warsztatowych zmierzyli się z zagadnieniem niskiej motywacji do nauki uczniów naszych szkół. Wypracowane wnioski i rozwiązania będą jednym z elementów tworzonej aktualnie “Strategii dla oświaty Gminy Brojce”.