Sesja Rady Gminy Brojce w czasie epidemii

W dniu 21 maja 2020 r. odbyła się XV sesja Rady Gminy Brojce VIII kadencji. Zarówno odbywające się tego dnia połączone posiedzenia komisji rady, jak i sama sesja odbyły się z zachowaniem szczególnej ostrożności i wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Podczas czwartkowego posiedzenia podjęto m.in. uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na budowę zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. W myśl uchwały, osoby posadawiąjące zbiornik bezodpływowy, lub przydomową oczyszczalnię będą mogły uzyskać dotację z budżetu gminy w wysokości: 1500 zł, nie więcej niż 80% wartości zbiornika bezodpływowego oraz 2000 zł nie więcej niż 80% wartości oczyszczalni przydomowej. Uchwała powinna wejść w życie w połowie czerwca bieżącego roku.