Ruszyły prace formalne nad gminnym PSZOK-iem

Ruszyły prace formalne nad utworzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w miejscowości Brojce (teren oczyszczalni ścieków). Będzie to miejsce gdzie za darmo mieszkańcy gminy będą mogli oddać m.in. gabaryty, zużyte opony samochodowe, elektrośmieci, itp. Ich odbiór i zagospodarowanie będzie opłacane z tzw. „opłaty śmieciowej”. Powstanie tego typu obiektu pozwoli na zminimalizowanie procederu porzucania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.