Rada Gminy VIII Kadencja (2018 – 2023)

Adres strony internetowej, gdzie można oglądać transmisję sesji
Rady Gminy w Brojcach:

https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=zachodniopomorskie&rada=rada_gminy_brojce