Program współpracy Gminy Brojce z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Zarządzeniem nr 95/2019 z dnia 25 września 2019 roku Wójt Gminy Brojce ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Brojce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

Szczegóły wraz z załącznikami do pobrania: https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyBrojce/document/582452/Zarz%C4%85dzenie-95_2019