Pomoc psychologiczna dla osób w kwarantannie

W związku z poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12.03.2020 r. dotyczącym zapewnienia pomocy w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego osobom przebywającym w kwarantannie , Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach oraz Ośrodki Pomocy Społecznej z gmin Powiatu Gryfickiego uruchomiły telefoniczne dyżury psychologa dla osób objętych kwarantanną na terenie powiatu gryfickiego .

Dyżury telefoniczne odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Osoby objęte kwarantanną, które chcą skorzystać z pomocy psychologa proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brojcach, pod numerem telefonu: 91 38 614 44