Pomiary pól elektromagnetycznych w Dargosławiu

Informujemy, że do urzędu gminy wpłynęła poniższa informacja o charakterze informacyjnym. Przekazujemy ją do wiadomości naszych mieszkańców.


Laboratorium Pomiarowe DUARTE informuję, iż w dniach 14-17.04.2020 r. zaplanowane zostały pomiary pola elektromagnetycznego w miejscowości  Dargosław (gmina Brojce)

Pomiary pola elektromagnetycznego zostały zlecone przez właściciela instalacji: Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. i związane są z przeprowadzona modernizacja instalacji. Instalacja znajduje się pod adresem: dz. 4/6, 72-304 Dargosław. Pomiary obejmują obszar ok. 500 m od tej instalacji.

W związku z powyższym zwracamy się do okolicznych mieszkańców/ użytkowników o udostępnienie lokalu (dostępu do okna, balkonu, bądź tarasu)  w celu przeprowadzenia pomiarów.

Zgoda na dostęp ma charakter dobrowolny.  
W sytuacji braku zgody mieszkańców na udostępnienie lokali pomiary odbędą się w na terenie ogólnodostępnym.

Pomiary pola elektromagnetycznego wykonuje się w celu ochrony środowiska określone w art.122 ustawy z 27 kwietnia 2001r prawo  ochrony środowiska, a jej wyniki przekazuje się do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.

W razie pytań proszę o kontakt.
Paulina Pietrzak 510 079 451 Duarte Sp. z o.o. ul. Kwiatowa 1080-180 Gdansk-Kowale