Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych sołectwa Brojce i Mołstowo

Urząd Gminy w Brojcach informuje, że dnia 1 lipca 2020 r. zostały ogłoszone konsultacje społeczne dotyczące zmiany granic administracyjnych sołectwa Brojce i sołectwa Mołstowo poprzez przyłączenie do sołectwa Brojce wsi Cieszyce.

Konsultacje społeczne prowadzone są od dnia 1 lipca 2020 r. do 30 lipca 2020 r.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Brojce, w szczególności zaś mieszkańcy sołectwa Brojce i sołectwa Mołstowo.

Konsultacje przeprowadzane są w formie:

– opublikowania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Brojce i udostępnienia w sekretariacie Urzędu Gminy w Brojcach ankiety konsultacyjnej dotyczącej proponowanej zmiany

– zorganizowania spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami na sali wiejskiej w Brojcach dnia 15 lipca 2020 r. o godzinie 17.00. Spotkanie odbywać się będzie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Wypełnioną ankietę konsultacyjną (do pobrania poniżej) można dostarczyć osobiście lub korespondencyjnie do siedziby Urzędu Gminy w Brojcach, przesłać emailem na adres ugbrojce@post.pl lub przekazać sołtysowi sołectwa Brojce lub sołtysowi sołectwa Mołstowo.

Informacje o wynikach konsultacji zostaną przedstawione w terminie do 30 dni od daty zakończenia konsultacji w formie ogłoszenia na stronie internetowej Gminy Brojce, w Biuletynie informacji Publicznej oraz na najbliższej sesji Rady Gminy Brojce W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt osobisty w Urzędzie Gminy w Brojcach pokój nr 13 lub pokój nr 7, kontakt telefoniczny pod nr 913861194 lub email: ugbrojce@post.pl lub l.goszczynski@brojce.net.pl

Ankieta do pobrania w formacie *.pdf

Treść Zarządzenia 50/2020 w formacie *.pdf