Nowy wzór wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Wojewoda Zachodniopomorski informuje, że na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dostępny jest nowy wzór wniosku o oszacowania szkód powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego ( http://www.szczecin.uw.gov.pl >w zakładce Dla przedsiębiorców >Szkody w rolnictwie)