Nowe zasady wynajmu świetlic wiejskich

Dnia 5 sierpnia 2019 r. zostało podpisane Zarządzenie nr 73/2019 Wójta Gminy Brojce w sprawie ustalenia wysokości opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich oraz mienia się w nich znajdującego.

Zmianie ulegają dotychczas obowiązujące zasady wynajmu świetlic wiejskich. Wprowadzone zostały 3 kategorie wynajmu – do 8 godz, od 8 do 24 godz. oraz wynajem weekendowy od piątku do poniedziałku. W związku z tym zaktualizowane zostały również stawki za wynajem do których na prośbę Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Rekreacji i Sportu Rady Gminy Brojce zostały dopisane stawki zwrotnych kaucji.

Ponadto wprowadzono możliwość uzyskania ulgi zmniejszającej o 15% stawkę wynajmu w przypadku posiadania przez Wnioskodawcę Zachodniopomorskiej Karty Rodziny lub Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

Zaktualizowano również zapisy dotyczące rezerwacji, zwrotów kosztów najmu, wysokości kosztów kar za zwrot nieuporządkowanego przedmiotu wynajmu oraz możliwość wynajmu świetlicy pomniejszonego o koszty wynajmu sprzętu (naczyń, kuchni).

Więcej szczegółów w zarządzeniu.

Łukasz Goszczyński