Nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych


Wójt Gminy Brojce ogłasza nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych.

W celu zakwalifikowania posesji do tegorocznej edycji programu należy złożyć w Urzędzie Gminy Brojce wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest z podaniem szacunkowej ilości azbestu zgromadzonego na posesji. Wniosek jest dostępny do pobrania w BIP urzędu, pod adresem:

http://ug.brojce.ibip.pl/public/?id=223592


Termin składania wniosków upływa z dniem 17 lipca 2020 r.


W przypadku niejasności lub pytań proszę o kontakt z p. Łukaszem Goszczyńskim pod nr telefonu 913861194 lub adresem email l.goszczynski@brojce.net.pl