Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu własnego gminy oraz nabór do komisji opiniującej

Ogłoszenie o naborze ofert na realizację zadania publicznego pn. „Podnoszenie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Brojce poprzez dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” oraz nabór kandydatów do komisji opiniującej złożone wnioski.

Szczegóły oraz dokumenty do pobrania znajdują się w BIP Gminy Brojce, w dziale “Ogłoszenia”, pod adresem: http://ug.brojce.ibip.pl/public/?id=211259