Komunikat OPS Brojce – czerwcowy termin wydawania żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brojcach prowadzi dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018.

Żywność wydawana będzie w dniach 11-12 czerwca 2019 r. (wtorek, środa) w godzinach od 9.00 do 14.00

Uwaga !! Nastąpiła zmiana miejsca wydawania żywności: Wydawanie odbędzie się przed budynkiem URZĘDU GMINY (w miejscu po dawnym bankomacie).

Z uwagi na ograniczoną ilość otrzymywanych produktów żywnościowych Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy żywności nie wystarczy dla wszystkich osób uprawnionych. Bezpłatna żywność przeznaczona jest wyłącznie dla mieszkańców Gminy Brojce. Uprawnionymi do otrzymywania bezpłatnej żywności są osoby i rodziny, których dochód na osobę samotnie gospodarującą nie przekracza 1.402,00 zł netto, dla rodzin – na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 1.056,00 zł netto.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brojcach

Małgorzata Pszczoła