Informacja Wójta Gminy Brojce

Informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, plac przy remizie strażackiej użytkowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną Brojce, nie jest działką drogową, zaś wytyczone na niej szlaki komunikacyjne są efektem wieloletniej praktyki nie usankcjonowanej w gminnej planistyce. Z uwagi na powyższe, wszelkie działania podejmowane na wskazanej działce, muszą mieć zgodę Wójta Gminy Brojce. Obecnie, w porozumieniu z zarządem OSP Brojce ustaliłem, że w ramach akcji alarmowych oraz bieżącego utrzymania wozów bojowych i obiektu strażnicy, jako miejsce postoju  aut osobowych strażacy mogą użytkować część ww. działki gminnej bezpośrednio przy remizie. Jej wykorzystanie zgodnie z działalnością statutową OSP ma być prowadzone tak, aby nie zastawiać drogi będącej alternatywnym dojazdem do ośrodka zdrowia i kościoła, biegnącej przy ogrodzeniu zbiornika przeciwpożarowego oraz znajdującej się tam drogi gminnej. Poza okresem użytkowania przez OSP Brojce, działka w jej utwardzonych przebiegach służy, jako alternatywny ciąg komunikacyjny, nie podlegający unormowaniom odnoszącym się do dróg publicznych i niepublicznych.