Informacja o zmianie systemu pracy w OPS Brojce

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brojcach informuje, że w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego od 16 marca 2020 r. do odwołania wstrzymana zostaje bezpośrednia obsługa interesantów.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brojcach ogranicza kontakt z interesantami do formy telefonicznej, elektronicznej lub listownej:

Kontakt telefoniczny: 91 38 614 44

Adres poczty elektronicznej: ops@brojce.net.pl

Kontakt listowny: Ośrodek Pomocy Społecznej w Brojcach, ul. Długa 48,
72 – 304 Brojce

Na budynku Urzędu Gminy w Brojcach została zamontowana skrzynka podawcza do której można składać wszelkie pisma, wnioski i dokumenty kierowane do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brojcach.

Wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawcze (500+) można składać również za pośrednictwem portalu Empatia.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brojcach

Małgorzata Pszczoła