Informacja o odbiorze odpadów selektywnych

Urząd Gminy w Brojcach informuje, że odbiór odpadów selektywnych – plastiku i metali, papieru oraz szkła prowadzony jest pojazdami dwu- lub trzykomorowymi.
W przypadku pojazdu dwukomorowego firma prowadzi zbiórkę od 7.00 do późnych godzin wieczornych w dniu wyznaczonym w harmonogramie, w taki sposób, że najpierw zbierane są odpady dwóch frakcji, np. plastik i szkło, które trafiają do dwóch oddzielnych komór, po czym pojazd z odpadami udaje się na bazę i pozostawia na niej zebrane i zważone odpady. Następnie pojazd powraca po odpady trzeciej frakcji, np. papier i zbiera je z posesji gdzie pozostawił je poprzednio.
Prosimy nie usuwać odpadów uprzednio pozostawionych przez firmę realizującą usługę do końca dnia wyznaczonego w harmonogramie. W przypadku odbioru odpadów w trakcie selektywnej zbiórki może on trwać przez cały dzień od rana do późnych godzin wieczornych.
Prosimy także informować Urząd o wszystkich przypadkach nieodebrania odpadów w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu, w którym miały zostać one odebrane. Każdy zgłoszony przypadek rozpatrywać będziemy indywidualnie.