Informacja o godzinach pracy urzędu

Urząd Gminy w Brojcach czynny od 7:30 do 15:30

Pracownicy pozostają do bezpośredniej dyspozycji mieszkańców od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 12:30.

Można załatwiać sprawy telefonicznie 91 3861194 lub korespondencyjnie. Można też skorzystać ze skrzynki podawczej umieszczonej na ścianie przy wejściu do budynku, gdzie należy zostawiać dokumenty.