Informacja dot. niezgodności pojemników na odpady

Wójt Gminy Brojce informujeże

odpady gromadzone w pojemnikach blaszanych po ZGK Gryfice lub innych prywatnych pojemnikach niepodstawionych przez firmę odbierającą odpady mogę zostać NIEODEBRANE z uwagi na niedostosowanie chwytaków w pojazdach do ich zaczepienia

Jednocześnie zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku informuje, że Gmina Brojce, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pokrywa koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych.

W zabudowie jednorodzinnej określa się minimalną pojemność pojemników na odpady komunalne:

1) nieruchomości zamieszkałe przez 1-4 osób – pojemnik o poj. 120 l,

2) nieruchomości zamieszkałe przez 4-8 osób – pojemnik o poj. 240 l lub dwa pojemniki o poj. 120 l,

3) nieruchomości,  na  której  zamieszkuje  powyżej  8  osób – pojemnik o  poj.  360 l  lub odpowiednio większy pojemnik uzasadniony liczbą mieszkańców.

Zastępca Wójta Gminy Brojce

Bartosz Janecki