INFORMACJA DLA RODZICÓW O NABORZE PODAŃ O OBJĘCIE DOŻYWIANIEM DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brojcach informuje, że od dnia 1 sierpnia 2019r. będą przyjmowane wnioski/podania o objęcie dożywianiem dzieci  w roku szkolnym 2019/2020 na okres  od września 2019 do grudnia 2019.

O objęcie dożywianiem dzieci mogą ubiegać się rodziny, w których dochód netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza 792,00zł na osobę w rodzinie.

Do podania należy dołączyć zaświadczenia/oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto z tytułu pracy zarobkowej (umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło), pracy dorywczej, renty , emerytury, gospodarstwa rolnego lub z innych tytułów, potwierdzenie otrzymywanych alimentów. Przedstawione dochody powinny być za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. Ponadto  w podaniu należy zaznaczyć do jakiej szkoły i klasy uczęszcza dziecko oraz podać jego imię i nazwisko.

Podanie o objęcie dziecka dożywianiem w szkole należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brojcach, ul. Długa 48, 72-304 Brojce Ośrodek Pomocy Społecznej w Brojcach czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30