Informacja dla prasy w związku z wizytą Pana Prezydenta Andrzeja Dudy w Brojcach

Urząd Gminy w Brojcach przypomina, że jedyną metodą uzyskania akredytacji prasowej na spotkanie Pana Prezydenta Andrzeja Dudy z mieszkańcami powiatu gryfickiego w Brojcach 20.11.2019 r. (środa) jest przesłanie informacji zawierającej imię, nazwisko, nazwę redakcji, numer legitymacji prasowej, numer telefonu komórkowego oraz markę i numer rejestracyjny wozu transmisyjnego na adres email: l.goszczynski@brojce.net.pl  w terminie do dnia 19.11.2019 r. (wtorek) do godziny 12.00. Informacji dotyczących akredytacji oraz obsługi prasowej udziela Urząd Gminy w Brojcach, Łukasz Goszczyński, tel. 665 176 796.
Informacje przesłane po tym terminie nie zostaną uwzględnione.
Jednocześnie informujemy, iż pojazdy inne niż wozy transmisyjne należy parkować we własnym zakresie poza terenem szkoły.

insp. Łukasz Goszczyński
ds. Funduszy Zewnętrznych i Ochrony Środowiska
tel. 665176796
Urząd Gminy Brojce, ul. Długa 4872-304 Brojce, tel. 0913861194