Inauguracja działalności nowo wybranych sołtysów

18 lipca 2019 r. odbyła się inauguracja pracy sołtysów wybranych w dziewięciu z dwunastu sołectw Gminy Brojce. Przybyli nowo wybrani sołtysi otrzymali zaświadczenia o wyborze oraz odbyli pierwsze konsultacje z Wójtem Gminy oraz Przewodniczącą Rady. Rozmowy dotyczyły oczekiwań mieszkańców poszczególnych sołectw, zadań oraz obowiązków, jakie będą stały przed sołtysami i radami sołeckimi oraz kwestii formalnych. Życzymy nowym sołtysom i radom sołeckim owocnej pracy na rzecz społeczności lokalnych w kadencji 2019-2023.