Harmonogram udzielanego wsparcia w ramach projektu „Stawiamy na AKTYWNOŚĆ”